top of page

Gooise Verhuur - Privacybeleid (laatst bijgewerkt 16 oktober 2018)

1. Statement 

Gooise Verhuur heeft een privacybeleid geïmplementeerd dat erop gericht is om het verzamelen en bewaren van uw gegevens te minimaliseren. Bovendien hanteert Gooise Verhuur een strikt privacybeleid waarbij de privacy van klanten, prospects en bezoekers voorop staat. Ingeval Gooise Verhuur uw gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden zal in elk geval uw toestemming worden gevraagd. U heeft te allen tijde de mogelijk om de door ons verzamelde persoonsgegevens in te zien en deze zullen op aanvraag kosteloos aan u worden verstrekt. Wanneer Gooise Verhuur uw persoonsgegevens verzamelt en bewaart zal dit in alle gevallen op vrijwillige basis geschieden. 

2. Verwerking persoonsgegevens 

Gooise Verhuur kan uw persoonsgegevens verwerken ingeval u diensten van Gooise Verhuur afneemt of een digitaal contactformulier invult. Gooise Verhuur kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

- uw voor- en achternaam; 
- uw adres adresgegevens; 
- uw telefoonnummer; 
- uw e-mailadres; 
- uw IP-adres;
- uw bestelgegevens; en 
- uw betaalgegevens. 

Gooise Verhuur heeft een specifiek ingericht klantinformatiesysteem, die is opgezet om mogelijke risico's ten aanzien van het lekken van uw persoonsgegevens te mitigeren. Gooise Verhuur zal nimmer zonder toestemming uw persoonsgegevens delen, verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen aan derde partijen. Gooise Verhuur beoordeelt jaarlijk met in achtneming van de wettelijke vereisten of het verder bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is en wanneer dit niet het geval is, zullen uw gegevens worden verwijderd. De verwijzing naar uw IP-adres is vrijwel volledig geanominiseerd en zal slechts worden gebruikt wanneer er een redelijk vermoeden is van misbruik van persoons- en betaalgegevens van derde partijen. Van een redelijk vermoeden van misbruik zal sprake zijn wanneer onze betalingsverwerkingspartner ons een melding geeft van mogelijk misbruik. 

3. Doel verwerking persoonsgegevens

De verzamelde gegevens kunnen mogelijk gebruikt worden om klanten, prospects en bezoekers te benaderen:

- over nieuwe producten en diensten van Gooise Verhuur;
- voor marktonderzoek;
- het verwerken van bestellingen;
- het creëren van een persoonlijk account;
- contact opnemen ingeval er onduidelijkheden zijn m.b.t. uw bestelling;
- marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven en gerichte aanbiedingen;
- het analyseren van uw gegevens de dienstverlening van Gooise Verhuur te verbeteren;
- het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling; en
- het voorkomen oneigenlijk gebruik van de diensten van Gooise Verhuur.

Uw persoonsgegevens zullen voornamelijk worden gebruikt om de dienstverlening van Gooise Verhuur te verbeteren en te optimaliseren en zullen nimmer aan derden worden verstrekt, behoudens bij en krachtens de wet geregelde uitzonderingen. 

4. Gebruik van cookies

Gooise Verhuur maakt gebruik van cookies. In deze cookies wordt informatie over uw bezoek in onze webshop verzamelt. Het gebruik van cookies wordt beschouwd als het verzamelen van persoonsgegevens. Door het gebruik van cookies, kan onze webshop uw eerdere bezoeken herkennen en beter inspelen op uw behoefte als klant. U kunt uw cookies zelf eenvoudig verwijderen en te allen tijde uitschakelen. Ingeval u wenst geen gebruik te maken van cookies, is het mogelijk om uw cookies uit te schakelen in uw browser.

 

Gooise Verhuur kan gebruik maken van cookies van klanten, prospects en bezoekers om statistieken te verzamelen voor Google Analytics. Gooise Verhuur maakt gebruik van Google Analytics om een beter inzicht te verkrijgen in het aantal bezoekers van de webshop van Gooise Verhuur alsmede hun bezoekersgedrag. 

Het gebruik van Google Analytics stelt Gooise Verhuur beter in staat om het bezoek van de webshop van Gooise Verhuur te meten. De statistieken van Google Analytics geeft Gooise Verhuur een beter inzicht met betrekking tot bezoekersaantallen, bezoekersgedrag en welke webpagina's het meest worden bezocht. Gooise Verhuur maakt gebruik van deze dienst om de bezoekservaring zo gemakkelijk en gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken die Gooise Verhuur verkrijgt van Google Analytics kunnen niet worden herleid naar personen. Deze gegevens worden dus te allen tijde anoniem gebruikt. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen voor deze diensten. 

 Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

- het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's; 
- het bijhouden van de duur van het bezoek; 
- de uitgevoerde zoekopdrachten op de wwebshop van Gooise Verhuur; 
- de gegevens over uw browser en apparaten waarmee uw de webshop van Gooise Verhuur bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte; 
- de wijze waarop u onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld een advertentie op AdWords of Facebook); en 
- de producten die uw heeft besteld of toegevoegd aan de vrachtwagen van de webshop van Gooise Verhuur.


5. Wijzigingen privacybeleid 

Gooise Verhuur behoudt zich te allen tijde het recht voor om het privacybeleid te wijzigen conform de geldende wet- en regelgeving. Het privacybeleid op deze webpagina is op 16 oktober 2018 gewijzigd. 

6. Contact over privacybeleid 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Wij helpen u graag verder! 
Kininelaantje 31 
1216 BZ Hilversum 
035-6289320 
info@gooise-verhuur.nl 

Persoonlijke Service

Deskundig Advies

Uitgebreid Assortiment

035-6289320

bottom of page